Intake en termijnecho

Wanneer je je hebt aangemeld bij ons, zullen wij een afspraak maken voor een intake en een echo. Deze afspraak duurt ongeveer een uur. De intake en de termijnecho worden vanaf 8 weken zwangerschap gemaakt. Deze echo moet vaak nog inwendig (vaginaal) gemaakt worden omdat je baarmoeder nog niet boven het schaambeen komt, met name wanneer het een eerste zwangerschap betreft. Houdt daar rekening mee. Later in de zwangerschap is het geen probleem meer om de echo via de buikwand te maken.
Er wordt nu gekeken of je zwangerschapsduur overeenkomt met de eerste dag van je laatste menstruatie, of het hartje klopt, of het 1 of meerdere kindjes zijn en of de zwangerschap in de baarmoeder zit.
echo 3Afhankelijk van de termijn waarop de echo gemaakt wordt, kan het zijn dat we bijzonderheden zien aan het kindje zoals een verdikte nekplooi. Dit kan wijzen op een chromosomale afwijking. Bedenk dus of je deze informatie wilt horen en maak dit kenbaar aan de verloskundige voordat de echo wordt gemaakt. Vervolgens wordt het intakegesprek gedaan. Bij de intake zullen we veel dingen aan je vragen, veel dingen vertellen en is er ruimte voor jullie vragen.
Jouw medische voorgeschiedenis zullen we in kaart brengen. Ook zullen we vragen stellen over ziektes in de familie. Hiermee kunnen we de risico’s voor jou en de zwangerschap goed inschatten en eventueel actie op ondernemen.
Indien jullie dit wensen wordt de screening met jullie besproken en zullen wij hier zo nodig een extra afspraak voor maken op de praktijk.
Je krijgt van ons voedingsadviezen en je wordt gewezen op dingen die op dit moment van belang zijn om te weten.

|