Prenatale onderzoeken

Iedere zwangere en haar partner moet zo goed en volledig mogelijk informatie krijgen in de zwangerschap. Zo moet iedereen weten dat er onderzoek bestaat dat berekent hoe groot de kans is in deze zwangerschap op een kindje met het Down-, Edwards- en Patausyndroom. Maar ook heeft iedereen het recht om ervoor te kiezen geen informatie te ontvangen over dit onderzoek. Op de website Onderzoek van mijn ongeboren kind kun je meer informatie lezen over deze syndromen en over de 20 weken echo.

In Nederland worden per jaar ongeveer 180.000 kinderen geboren. De meeste daarvan zijn gezond. Soms wordt er een kind geboren met een afwijking.

|