Rhesus factor

Rhesus D

Tot juli 2011 werd rond 30 weken zwangerschap bloed afgenomen van de rhesus-D negatieve zwangeren voor bepaling van irregulaire antistoffen. Daarna volgde er een prik met het Anti-D vaccin. Vrouwen die rhesus-D-negatief zijn, krijgen sinds juli 2011 bij 27 weken de controle van het bloed op irregulaire antistoffen, tevens wordt uit dat bloed de rhesus-D factor van de baby worden bepaald. De bloedafname van 30 weken is daarmee vervallen.

Bij iedere vrouw neemt de kans op bloed-bloed contact tussen de moeder en de baby toe na 30 weken. Voor rhesus-D-positieve vrouwen heeft dit geen consequenties, maar voor rhesus-D-negatieve vrouwen kan het wel consequenties hebben. Wanneer een rhesus-D-negatieve zwangere in contact komt met rhesus-D-positief bloed (van de baby) kan zij antistoffen gaan maken tegen dit "vreemde bloed". De antistoffen zijn in eerste instantie "groot" en worden pas na een half jaar tot een jaar "klein". Zolang de antistoffen "groot" zijn kunnen ze niet de placenta passeren en kunen ze je kindje geen kwaad doen. Op het moment dat de antistoffen "klein" zijn kunnen ze via de placenta naar de baby om daar het bloed af te breken.

Zoals je hebt gelezen worden de antistoffen "klein" na een half jaar tot een jaar. De antistoffen die je eventueel tijdens deze zwangerschap zou kunnen ontwikkelen hebben dus ook geen invloed op deze baby, maar op een eventueel volgende baby. Om je toekomstige baby te beschermen krijg je ongeveer 3 weken na de bloedafname een vaccin met antistoffen als blijkt dat je kindje rhesus-D positief is. Dit vaccin zorgt ervoor dat je lichaam niet zelf antistoffen gaat maken. Dit vaccin beschermt je tot aan de bevalling. Na de bevalling krijg je nogmaals deze prik omdat er tijdens de bevalling meer kans is op bloed-bloed contact tussen jou en je kindje. Deze prik zorgt er voor dat je lichaam na de bevalling géén antistoffen gaan aanmaken. Dit beschermt jouw kindje bij een eventuele volgende zwangerschap.

Rhesus c

Ongeveer 18% van de mensen is rhesus c-negatief. Deze rhesusfactor wordt bepaald als je voor de eerste keer in je zwangerschap bloed gaat prikken. Als je rhesus c-negatief bent, zal in week 27 opnieuw bloed worden afgenomen. Je bloed wordt onderzocht op aanwezigheid van antistoffen tegen rhesus c. Als in jouw bloed antistoffen worden gevonden, zal de ontwikkeling en conditie van je kind nauwlettend worden gevolgd. De kans dat je antistoffen hebt, is heel erg klein en voor je huidige zwangerschap heeft dit nauwelijks gevolgen. Bij een volgende zwangerschap is er een kleine kans op complicaties bij de baby. Er is helaas (nog) geen vaccin zoals bij de rhesus D factor.

Download de folder van Sanquin bloedvoorziening voor extra informatie.

|