COVID-19 virus

COVID-19 virus

Vanwege de pandemie door het COVD-19 virus gelden tot nader order, in ieder geval tot 31 maart de volgende wijzigingen in onze zorg.
Deze wijzigingen zijn ivm met de pandemie opgesteld door onze beroepsgroep (KNOV) in nauwe samenwerking met het RIVM, NVOG (beroepsgroep gynaecologen) en ROAZ (regionale organisatie acute zorg).

Ben je aan het hoesten en/of verkouden en/of koorts en /of last van benauwdheidsklachten kom dan NIET naar je afspraak op de praktijk maar neem contact op met de huisarts en overleg telefonisch met ons over de mogelijkheden.

Indien je bijna gaat bevallen en een van je gezinsleden heeft klachten verzoeken we je ook om ons dit door te geven.
Vanaf zaterdag 14-03-2020 vragen wij je om zonder partner, kinderen of andere mensen naar je controle/echo toe te komen. Door deze maatregel proberen we het risico in contact te komen met personen die eventueel besmet zijn, zo laag mogelijk te houden. Het is toegestaan om tijdens het onderzoek/echo via beeldbellen contact te hebben met je partner.

Tussen 16 en 27 weken zijn medisch gezien geen controles nodig en worden deze dan ook niet uitgevoerd, tenzij deze noodzakelijk worden geacht. Vanzelfsprekend blijven spoedconsulten bestaan.
Heb je in de komende weken een afspraak op de praktijk, dan kun je gebeld worden voor het verzetten van die afspraak naar een later moment in de zwangerschap.

Controles die wel plaatsvinden worden zo kort en efficiënt mogelijk gehouden. Wij zullen uiterlijk een dag van te voren contact met je opnemen om telefonisch alles al te bespreken, zodat de controle alleen bestaat uit bloeddruk meten, uitwendig onderzoek, hartje luisteren en eventueel een echo of bloedonderzoek.
We vragen je vriendelijk je handen te wassen voordat je op controle komt.
We hebben volgens protocol speelgoed, boeken en tijdschriften uit de praktijk verwijderd.
Er zal geen water, koffie en thee meer geschonken worden in de wachtkamer.

Alle geplande pretecho's zullen worden afgezegd. We richten ons in deze periode op de noodzakelijke verloskundige zorg.
Met betrekking tot bevallen in het ziekenhuis (medisch of in de geboortesuites) geldt dat er 1 begeleider/partner bij de bevalling mee mag komen. Er mag helaas geen kraambezoek meer komen in het ziekenhuis, ook kinderen zijn niet meer welkom op de kraamafdeling.
Wij sluiten ons aan bij het bovenstaand advies om slechts 1 persoon (partner of andere begeleider) bij de bevalling aanwezig te laten zijn, ook als de bevalling thuis plaatsvindt.

Kraamvisites doen wij telefonisch en indien nodig wordt je bezocht.
Alle geplande nacontroles worden vervangen door een telefonische afspraak. Indien je de komende weken een nacontrole afspraak wilt plannen, zal deze ook telefonisch zijn. Vanzelfsprekend is er bij klachten mogelijkheid om wel langs te komen of bezocht te worden.
Als praktijken in de regio doen wij hard ons best de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden.
Wij houden de kwaliteit van zorg goed in de gaten en we zullen er alles aan doen om jullie in deze bijzondere periode goed te begeleiden. We begrijpen dat deze maatregelen een mogelijke impact hebben op de beleving van je zwangerschap, maar we moeten in deze fase wereldwijd verstandige keuzes maken.