De intake en eerste echo

De intake en eerste echo

Wanneer je je hebt aangemeld bij ons, zullen we een afspraak maken voor een intake en een echo. Deze afspraak duurt ongeveer een uur. De intake en de echo worden vanaf 8 weken zwangerschap gemaakt.
We beginnen deze afspraak met het intakegesprek. Bij de intake zullen we veel dingen aan je vragen, veel dingen vertellen en is er ruimte voor jullie vragen.
Jouw medische voorgeschiedenis zullen we in kaart brengen. Ook zullen we vragen stellen over ziektes in de familie. Hiermee kunnen we de risico’s voor jou en de zwangerschap goed inschatten en eventueel actie ondernemen.
Indien jullie dit wensen worden de verschillende onderzoeken (screening) met jullie besproken en zullen wij hier zo nodig een extra afspraak voor maken op de praktijk.
Je krijgt van ons voedingsadviezen en je wordt gewezen op dingen die op dit moment van belang zijn om te weten.

Hierna gaan we de echo maken. Deze echo moet vaak nog inwendig (vaginaal) gemaakt worden omdat je baarmoeder nog niet boven het schaambeen komt, met name wanneer het een eerste zwangerschap betreft. Houdt daar rekening mee. Later in de zwangerschap is het geen probleem meer om de echo via de buikwand te maken.
Er wordt nu gekeken of je zwangerschapsduur overeenkomt met de eerste dag van je laatste menstruatie, of het hartje klopt, of het 1 of meerdere kindjes zijn en of de zwangerschap in de baarmoeder zit.
Afhankelijk van de termijn waarop de echo gemaakt wordt, kan het zijn dat we bijzonderheden zien aan het kindje. Bedenk dus of je deze informatie wilt horen en maak dit kenbaar aan de verloskundige voordat de echo wordt gemaakt.