Vervolgcontrole's

Vervolgcontrole's

Naarmate je zwangerschap vordert, zullen de controles elkaar sneller opvolgen. In het begin om de 4 weken en vanaf 36 weken kom je elke week. Bij de eerste controle ná de intake zullen we nog een termijnecho maken. De meeste controles hebben een thema die logisch volgt op het aantal weken dat je zwanger bent. Zo ben je er zeker van dat alles besproken wordt op het moment iets moet weten of regelen.

Iedere controle zullen we de grootte van je buik beoordelen. Aan de hand van vaste punten kunnen we bekijken of de baby goed groeit in overeenstemming met het aantal weken dat je zwanger bent. Ook wordt de ligging van de baby bepaald vanaf 28 weken. Bij 36 weken zwangerschap krijg je nogmaals een echo om te kijken of het kindje ècht met het hoofdje naar beneden ligt. Het hartje wordt iedere controle beluisterd en je bloeddruk wordt gemeten. Indien je bloeddruk stijgt zullen we je vragen om urine mee te nemen om een eiwitmeting te kunnen doen. Is je bloeddruk normaal, dan heeft een urinecontrole geen meerwaarde.
Daarnaast heb je gelegenheid om je vragen te stellen en te uiten als je ergens mee zit.